Hoppa till sidans innehåll

USM - Tävling i Vaxholm 15-16 Augusti!

06 JUL 2020 17:07
Lördagen den 15:e och Söndagen den 16:e Augusti kör vi en Corona-anpassad tävling på Eriksö för ungdomar och Juniorer. USM för de äldre, bara kul tävling för de yngre. Se information, tidsprogram, banskiss och tävlingsorganisation nedan!
 • Uppdaterad: 15 AUG 2020 13:00

Innehåll:

1. Inledning med Corona-regler  (LÄS NOGA !!!)

2. Tidsprogram för tävlingen

3. Banskiss och karta över området

4. Organisation och förberedelser (för funktionärer)

4. Inbjudan (överspelad - men finns med som information)

 

1. Inledning med Corona-regler

Vaxholms Kanotsällskap hälsar alla välkomna till denna Corona-anpassade tävling.

Tävlingen är anpassad till Corona-läget och myndigheternas samt riksidrottsförbundets och svenska kanotförbundets riktlinjer. Det innebär att alla håller avstånd och att vi inte serverar någon mat, liksom en rad andra åtgärder för att minska risken för smitta. Det är dock ett gemensamt ansvar och det åligger alla deltagare och ledare att verkligen ta ansvar för att följa regelverket och vara observanta på risker, avstånd och åtgärder. Vi har även delat in dagen och klasserna så att det inte blir för mycket folk någonstans.

Vid ankomst hämtar varje klubb information och nummerlappar vid kanotklubben. Där finns, utöver startlistor och nummerlappar, ett tävlings-PM där detaljerad information kring tävlingen och Corona-åtgärder framgår.

Parkering sker på parkeringsplatsen utanför klubben. Där ställs även kanotsläp. Var medvetna om att det kan bli mycket bilar under dagen för vädret ska bli fint, så kom i tid och följ parkeringsbestämmelser - tänk på att utryckningsfordon måste komma fram.

Tävlingen genomförs på Eriksö badplats. Tävlings-center är Kanotklubben. Där finns parkering och där hämtar ni nummerlappar och sätter upp ert "klubbläger" i anslutning till kanotklubben. I respektive klubbs "klubbläger" ska alla befinna sig som inte tävlar.  Där eller på ert kanotsläp förvarar ni kanoterna. 

Vid Vaxholms kanotklubbs klubbens anläggning lägger ni i och tar upp kanoterna, det finns fem bryggor. Där finns också ett litet Café där ni kan fika, köpa glass och lite annat tilltugg. Där finns även en toalett-vagn som ska användas av tävlande och ledare.

Vi kör i små grupper så att vi inte blir för många och vi håller såklart avstånd på vattnet och på land. När kanotist kört sitt lopp måste de lämna tävlingsplatsen. Varje klubb skapar sitt eget "läger" i anslutning till Kanotklubben dit kanotister som paddlat återvänder. Det är där kanotister och ledare ska uppehålla sig då man inte tävlar. Det är viktigt att lagledare säkerställer att detta fungerar. 

Inga omklädningsrum finns att tillgå. Toaletter finns i toalettvagnen placerad på parkeringen, med handsprit.   

Kontakt och frågor: This is a mailto link, telefon 0705413156 (Stefan Gustafsson).

 

2. Tidsprogram

Lagledarträff klockan 14.00 på Lördagen och klockan 08.00 på Söndagen. Plats för lagledarträffen är målområdet på Eriksö. På lagledarträffen ges även ytterligare information kring Corona-regler.

Lördag          
Lopp Tid Klass Deltagare Lopp Distans
1 15.00 H14 26 Final A 6000 m tre lyft
2 15.02 D14 19 Final A 6000 m tre lyft
Paus 30 min          
3 16.30 H16 20 Final a 8000 m fyra lyft
4 16.32 D16 14 Final A 8000 m fyra lyft
           
Söndag          
Lopp Tid Klass Deltagare Lopp Distans
1 09.00 H16 10 Försök 1 2800 m fyra lyft
2 09.02 D16 14 Lopp 1 2800 m fyra lyft
3 09.30 H16 10 Försök 2 2800 m fyra lyft
H16  1-6 till A Final , övriga B Final.
D16 sammanräknar två lopp för slutresultat. Vid lika ställning efter två lopp räknas resultatet i lopp 2 som avgörande.
Paus 20 min          
5 10.20 H14 14 Försök 1 2000 m tre lyft
6 10.22 D14 10 Försök 1 2000 m tre lyft
7 10.50 H14 13 Försök 2 2000 m tre lyft
8 10.52 D14 10 Försök 2 2000 m tre lyft
1-6 till A Final  , övriga B Final.
Paus 20 min          
8 11.40 H12 4 Lopp 1 1200 m två lyft
9 11.42 D12 4 Lopp 1 1200 m två lyft
10 12.10 H18/22 11 Lopp1 2800 m fyra lyft
11 12.12 D18/22 8 Lopp1 2800 m fyra lyft
Sammanräknat resultat från två lopp för slutresultat. Vid lika ställning efter två lopp räknas resultatet i lopp 2 som avgörande.
Paus 20 min          
12 13.00 H14 14 Final A 2000 m tre lyft
13 13.02 D14 10 Final A 2000 m tre lyft
14 13.30 H14 13 Final B 2000 m tre lyft
15 13.32 D14 10 Final B 2000 m tre lyft
Paus 20 min          
16 14.20 H12 4 Lopp 2 1200 m två lyft
17 14.22 D12 4 Lopp 2 1200 m två lyft
18 14.50 H18/22 11 Lopp 2 2800 m fyra lyft
20 14.52 D18/22 8 Lopp 2 2800 m fyra lyft
Paus 20 min        
19 15.50 H16 10 Final A 2800 m fyra lyft
20 15.52 D16 14 Lopp 2 2800 m fyra lyft
21 16.20 H16 10 Final B 2800 m fyra lyft

 

3. Banskiss och karta över området

Tävlingsplats: Eriksö-badet.

Iläggning och upptagning av kanoter samt samlingsplats för klubbarna: Vid vårt sjösportcenter (kanotklubben).  

Nedan visas korta banan (short track). Banskiss för långa banan (Lördagens tävling) får ni när ni kommer - samma start, mål och lyft, men man kör ett antal varv runt den lilla ön "pannkakan", en sträcka på c:a 2000 meter per varv.

1. Start

2. Lyft

3. Mål

4. Parkering

5. Iläggning av kanoter (Vaxholms kanotklubb)

6. Klubbhus

7. Område för "klubbläger" (tält med mera) 

  

 4. Tävlingsorganisation (för funktionärer)

Denna plan är för funktionärer och visar tider, organisation, uppgifter. 

4.1    Plats

Eriksö-badet, Vaxholm. Vi utgår från Klubben i allt arbete.

4.2    Tider

Fredag

09.00: Hämtning av prylar på IP Skogen (särskilt ansvariga enl nedan)

17.00: Samling för förberedelser på klubben (Alla)

17.30: Arrangörsmöte. Bra om alla som ska vara med kommer. Då informerar vi alla om uppgifter och sätter igång förberedelserna enligt planen i kapitel 4 nedan.

Lördag

09.00: Samling för förberedelser, uppgifter enl kapitel 4 nedan

14.00 Lagledarmöte (Stefan, Micke mfl, på Eriksö)

14.30 Alla på plats i sina positioner för tävlingen

15.00 Första start. Tävlingen beräknas vara slut 18.00

Söndag

08.00: Samling för alla funktionärer vid klubben. Lagledarträff (Eriksö).

09.00: Första start

17.00: Tävlingen slut

09.00: Utrustning hämtas på IP Skogen (Täby): Micke, Dennis, Robert, Erik

4.3 Mat för funktionärer

På grund av rådande epidemi kan vi tyvärr inte servera mat. Ta därför med er egen mat och fika som ni kan äta under dagarna. Cafet är öppet, men där finns endast enklare förtäring.

4.4 Förberedelser - uppgifter 

Fredag

 • Banan läggs ut: Ansvariga: Stefan, Robert, Erik Lilja, Claes Enger
 • Eriksö: Ansvariga: Micke S, Dennis Moberg, Jesper Höök, Björn Enquist, Per Svensson, Jan Eriksson
  • Målvagn, tält och lyft på Eriksö etableras,
  • Lyftet ställs i ordning (Stolpar och avspärrningsband),
  • Startbryggan på Eriksö ställs i ordning (även Lördag)
 • Parkeringen vid klubben spärras av, toavagnen sätts upp
 • Skyltar vid klubben sätts upp
 • Startlistor anslås på klubbens anslagstavla (startlist-ansvarig)
 • Påsar med nummerlappar och startlistor till alla deltagande klubbar görs i ordning och organiseras (Mirja ansvarig, hjälp av Jenny)
 • Cafet fylls på Patricia + Mirja svara för inköp (klart), sedan sköts Cafét av ansvariga, se nedan
 • Medaljer görs i ordning (Jenny)

Lördag

09.00: Samling för förberedelser. Respektive funktion enligt organisations-schemat förbereder sina delar.

a) Eriksö (samma ansvariga som på fredagen)

 • Lyftet, målet, starten på Eriksö fixas; spärras av för tävlingen
 • Tält på Eriksö sätts upp (speaker mm)
 • Elen kopplas in (Lasse Jansson)
 • Högtaleri etableras och kopplas in (Dennis M)
 • Prispallen sätts på plats på Eriksö
 • Anslagstavla för lottningar och resultat sätts upp. Säkerställ att häftapparat finns!
 • Mål och allt som har med det att göra organiseras
 • Handsprit!

 b) Banan kontrolleras, resterande bojar läggs ut. Mål- och startbojar läggs ut (Erik Lilja, Robert V)

c)  Området vid klubben fixas

 • Parkering spärras för att utnyttjas för tävlande
 • Information på anslagstavlor (startlistor, banskisser etc)
 • Cafet organiseras, Kaffe kokas, handsprit ställs ut
 • Toaletterna fixas med toapapper och handsprit, städas (anställda)
 • Omklädningsrummen ordnas
 • Plats för lagledarträff ordnas (ute, på berget vid målet)

d) Följebåtar, säkerhetsbåtar och vändningskontrollanter (Robert V ansvarig)

 • Utrustas med röda flaggor
 • Instrueras avseende position, uppgifter och hur de ska uppträda

4.5 Uppgifter och ansvariga

Tidsprogram: Micke Stensils

Startlistor: Micke Stensils. Kopieras med ett ex i respektive klubb-påse samt anslås på anslagstavla vid klubben och på Eriksö. Startlistor ska kopieras till Speaker (2 ex), starter (2 ex), målet samt nummerlappsansvarig och ansvarig för prisutdelningen.  

Nummerlappar: Mirja Roslund addeh ansvarar för nummerlappar och klubbpåsar med nummer för båda dagarna, med hjälp av Jenny. I påsarna ska även finnas startlistor samt tävlings-PM.

Prisutdelning: sker direkt efter målgång i varje klass på Eriksö. Medaljer till de tre första i SM-klasser samt juniorer och seniorer. Medaljer till ALLA i HD 12 klasserna. Prispall vid målet på Eriksö. Ansvarig för prisutdelning och medaljer: Jenny.

Mål: Micke Stensils, Susanne Karlsson, Per Svensson, Björn Enqvist

Resultat: ska publiceras direkt på Facbook samt på klubbens hemsida, resultat skickas även till förbundet för publicering på förbundets hemsida.

Speaker och tävlingsledare: Stefan Gustafsson

Starters: Erik Gustafsson, Julia Stensils, Marius Guddahl-Halvorsen

Vid kanothuset (under tävlingen):

Cafeet: Anställda samt Rohina och Camilla Moberg

Frågor / information: Ann-Sofie Lundström-Gustafsson, Mirja Kaddeh-Roslund

Lagledare Vaxholm: Evve Menning och Amie Kaddeh

Lyftet (På Eriksö, där man springer över stranden):

Lyftkontrollanter: Jenny Råsten Lilja (ansvarig), Lottie Jacobsson, Lina Blomberg, Josephine Laaksonen, Nina Paakkinen (sjuksköterska, Lördag). Jenny informerar i detalj, uppgiften är att kontrollera så att lyftet sker rätt och att utomstående inte befinner sig i lyftet.  

Följebåtar och säkerhetsbåtar (Ansvarig: Robert Vangstad, även säkerhetsansvarig)

Följebåtar med uppgift att plocka upp kapsejsade:

 • Klubbåt 1: följebåt : Dennis Moberg samt Annica Vangstad, även vändningskontrollant östra vändningen
 • Klubbåt 2: följebåt: Jesper Höök (lördag), Lennart Schwartz (Söndag)
 • Stefans båt: följebåt: Jan Eriksson
 • Mickes båt: följebåt: Lukas Hedvall, Elin Stensils. Även vändningskontrollant innan lyftet 
 • Söndag: Erik Lilja, följebåt för short-track banan vid mål och start samt vändningskontrollant första vändningen

Säkerhetsbåtar med uppgift att mota bort firitsdsbåtar och vattenskotrar

 • Roberts båt: säkerhetsbåt Eriksöfjärden, Robert V, mota båttrafik o vattenskotrar
 • Anders Berge: Säkerhetsbåt öst, pannkakan / Pålsundsbron, mota båttrafik o vattenskotrar
 • Lördag: Claes Engers Båt: säkerhetsbåt Eriksö Udde, (Claes Enger)
 • Söndag; Carin Jacobsson o Uffe: Säkerhetsbåt Eriksö Udde
 • Lördag, Erik Lilja: vändningskontrollant och följebåt vid Pannkakan

Alla förare till båtar ska ha mobiltel. Robert fixar en lista på nummer.
Båtarna ska ha röda flaggor (finns i kanotboden).

Robert instruerar alla båtbesättningar ihur man plockar upp en kapsejsad, hur man tömmer kanoten, och hur man får vattenskotrar och båtar att ta hänsyn. 

 ---------------------------------------------------------------------------------

 

5. Inbjudan (Utsänd tidigare)

Vaxholms Kanotsällskap bjuder in till

 - SM i Shorttrack och Maraton K1 H/D 14 och H/D 16

- Nationell tävling för HD 18, HD 22 och HD 12.

Lördagen 15 aug och Söndagen den 16 aug. 2020.

Tävlingsplats: Sjösportcenter Eriksö i Vaxholm

Shorttrack för H/D 12 på Söndagen ( inget SM, vi kör bara för att det är kul)

Ett shorttracklopp för H/D 18+22 på Söndagen

Program:  

Lördag: SM Maraton K1 för H/D 14 och H/D 16

Söndag: SM Shorttrack för H/D 14 och H/D 16

Shorttrack för H/D 12

Shortttrack K1 för H/D 18+22 (samma lopp) 

Shorttrack maraton:  Genomförs på en rundbana om c:a 800 m med strandlyft och strandisättning.

Max 25 startande i varje klass Damer resp. Herrar, rankade efter gällande ranking för långlopp. Vid fler än 25 anmälda ändras tidsprogrammet och ytterliggare lopp kan läggas in så alla anmälda får tävla.

H/D 12 kör ett och ett halvt varv, totalt 1200 meter med två lyft.

H/D 14 kör två och ett halvt varv, totalt 2000 meter med tre lyft.

H/D 16 och 18/22 kör tre och ett halvt varv totalt 2800 meter med fyra lyft.

SM K1  Maraton:   

H/D 14 Kör ca 6000m med 3 lyft. 

H/D 16 Kör ca 8000m med 4 lyft 

Anmälan: Tävlingsanmälan görs till This is a mailto link senast 31 juli. Efteranmälan mottages intill lagledarträff i mån av plats. 

Tidsprogram: Kommer att finnas på klubbens hemsida ca 1 vecka före tävlingen.

Lagledarträff: Preliminärt lördag kl. 14.00 och söndag kl. 08:00

Startavgifter: Ungdomar: 140 kr per kanot och sträcka

                         Juniorer, seniorer : 200 kr per kanot och sträcka.

Startavgiften betalas i samband med anmälan till Vaxholms kanotsällskaps bankgiro 5184-3845. Inbetalningen märks med startavgift och klubbnamn.

Efteranmälan: För anmälningar som kommer in efter kl 24.00 anmälningsdagen ges plats om deltagarantalet tillåter ( Max 25 tävlande i samma årsklass för H respektive D)

Luncher: Ingen lunch kommer att erbjudas p.g.a rådande pandemi.

Vårt lilla klubbcafé är öppet för kaffe, glass mm.

Boende mm: Campingen Vaxholms strand ligger i direkt anslutning till tävlingsplatsen. De har även stugor för uthyrning. Vaxholm Strand och Camping 08-54130101                      https://www.google.se/maps/place/Waxholm+Strand+%26+Camping/@59.40517,18.305883,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x709240e1b44965f0?sa=X&ei=FXFAVZy4BMm3sQGK5YGYBg&ved=0CIEBEPwSMA8

Regler: Tävlingen genomförs enligt Svenska Kanotförbundets tävlingsregler

Medgivande: Den som anmäler sig till tävling medger att namnuppgifterna och klubb får registreras, anslås i resultatlista och via Internet.

Information: www.vaxholmkanot.se

Kontakt och info:  This is a mailto link

Micke Stensils 070-2705111

 

Övrigt:                             

Vi följer det Förbundsprotokoll som Svenska kanotförbundet tagit fram för tävlingsverksamheten under rådande pandemi.

 Det innebär bland annat: 

Att vi kommer att ha max 50 tävlande på vattnet och när dessa har kört klart kommer de att lämna tävlingsplatsen när nästa klass startar, tills det är deras tur igen.

Vi kommer inte ha publik och vi kommer inte att genomföra prisutdelningar på traditionellt sätt.

Vi hälsar alla tävlande med ledare och supporters hjärtligt välkomna

Vaxholms Kanotsällskap 2020

 

Skribent: Stefan Gustafsson
E-post: This is a mailto link

  

  

Ica Waxholm

 

 Frode varv & marina

 

ACTIVE TENSE ERRA SPORT TRÄNINGSKLÄDER

 

  Nordisk Yacht Assurance Waxholm

 

 

Resarö Marina

 

ERREA SPORT VKS TRÄNINGSKLÄDER 

Postadress:
Vaxholms Kanotsällskap - Kanot
Sjösportcenter,Eriksö
18537 Vaxholm

Kontakt:
Tel: 0854132031
E-post: medlem@vaxholmkanot....

Se all info